Het land van de glimlach (Thailand)

Landkaart van Thailand
Thailand - geschiedenis

Thailand 'het land van de glimlach' is een land dat als enige niet gekoloniseerd is in de regio.

De buurlanden van Thailand, genaamd Myanmar (Birma) - Laos en Cambodja, zijn daarentegen wel gekoloniseerd. Thailand heeft altijd geprobeerd buitenlandse invloeden te weren, gedacht kan worden aan het Europese Imperialisme halverwege 1800. Europese mogendheden zoals Engeland wilden van Thailand een kolonie maken.

Vlag van Thailand Om kolonisatie door de Europese mogendheden te ontlopen, ging Siam (oude naam voor Thailand) rond 1900 moderniseren. De toenmalige koning, koning Mongkut, legde het fundament voor modernisering. Posterijen, spoorwegen, ambtenarenapparaten, onderwijssystemen en politiemachten werden naar westers voorbeeld ingezet. De basis voor het moderne Thailand werd gelegd. Zijn opvolger, zijn zoon Chulalongkorn, zette deze trend voort en probeerde Thailand verder te verwesteren.

De onmiddellijke opvolgers van Chulalongkorn waren minder kundig en wijs dan hem.
Tijdens de regering van Prajadhipok groeide de ontevredenheid van de Thaise bevolking, met als gevolg dat mensen in opstand kwamen tijdens de crisis rond het jaar 1930. Er braken gevechten uit en uiteindelijk deed de koning afstand van de kroon.

Hierna kwam de periode van twee grote dictators: Pridi Panomyong en Phibul Songkram.

De laatste, Phibul, had banden met het Westen en was daar ook in geïnteresseerd. Hij was onder de indruk van democratische regeringsvormen en moedigde politieke discussies aan, vaardigde wetten uit op het gebied van arbeidsomstandigheden en erkende het congres van vakbonden. Later werd ook hij afgezet.

Tot aan nu zijn er verschillende koningen geweest die westers opereren. In de jaren daarop werd Thailand gedwongen om zich bij een aantal Europese landen te voegen, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Vietnam.

Thailand kreeg constant te maken met westerse invloeden. Hierdoor is Thailand meer westers geworden. Er is hedendaags een breed netwerk van wegen, net als bijvoorbeeld Nederland hebben zij een monarchie.

Toch beschermt Thailand zijn land en behoud zijn tradities en geloof.

Thailand - de bevolking en religie
De bevolking in Thailand heeft zijn eigen geloof en tradities. Deze schamele 64 miljoen inwoners hebben een diversiteit aan overtuigingen, allemaal voortkomend uit het boeddhisme.

Het religieuze leven in Thailand is een mengelmoes van:
-Boeddhisme
-Animisme
-Verering van heiligen en hindoegoden

Het Boeddhisme drukt een groot stempel op de Thaise samenleving. Het is 2500 jaar geleden ontstaan, maar al eerder hechtte men waarde aan karma en de transmigratie van de ziel. 'Het onbaatzuchtig zijn, is de (belangrijkste) vorm van deugdzaamheid en leidt tot een goed karma.'

Boeddhisme
Ongeveer 95% van de bevolking belijdt de officiële religie, het Theravada - Boeddhisme. Thailand heeft een harmonieuze samenleving, verschillen worden geaccepteerd mits het niet in strijd is met traditie. Het heeft namelijk de harmonie te danken aan het Boeddhisme, die de nadruk legt op heiligheid van familie, vrienden en sociale harmonie.

De reden dat de Thai geen afgunst voor mensen hebben die hoger op de sociale rangorde staan, komt omdat zij geloven dat diegene dat verdiend heeft. Zijn hogere karma geeft hem het recht en de privilege van eerbied. Karma betekent handeling. Elke handeling, elk woord of elke gedachte heeft een consequentie die in de toekomst, na reïncarnatie, duidelijk wordt.

Het Boeddhisme heeft geen god of heerser, zoals in het Christendom.

Er zijn wel andere godsdiensten in Thailand, maar zijn toch beïnvloed door het waarden en normen uit Boeddhisme.

Rangorde
Boeddhisten hebben een objectieve kijk op het leven en onbevooroordeelde houding ten opzichte van menselijke zwakheden. Het Boeddhisme hecht een grote waarde aan respect, rust en subtiliteit. Relaties tussen mensen zijn complex en ieder mens heeft een bepaalde plaats in een 'sociale rangorde'. Zo'n sociale rang wordt bepaald door bijvoorbeeld ouderdom, rijkdom (niet de wijze waarop deze verkregen is), beroepsklasse, religieuze verdienste, persoonlijke en politieke macht. Wat wij Nederlanders zullen zien als 'een slijmjurk' zal men daar hoogst waarschijnlijk zien als respect voor iemand omdat deze hoger dan jij op de rangorde staat. Respect is een belangrijk kenmerk van de Thai.

Toeristen staan hoog op de sociale hiërarchie. De Thai onthalen gasten altijd zeer vriendelijk en warmhartig.

Bevolking
De inwoners van Thailand zijn afstammelingen van veel verschillende volken. De huidige bevolking van Thailand bestaat voor 80 procent uit de Thai die uit Zuid-China afkomstig zijn en in de 13e eeuw naar het huidige Thailand trokken.

De Midden-Thai (de Siamezen) is de grootste bevolkingsgroep en wonen op de centrale vlakte en in de delta van de rivier de Chao Phraya. Andere grote bevolkingsgroepen zijn de Zuid-Thai (Thai Pak Tai), de Lao en de Noord-Thai. De Shan (Thai Yai) zijn ook verwant aan de Thai en wonen in de heuvels in het noordwesten van Thailand.

De belangrijkste minderheid in Thailand wordt gevormd door de circa 6 miljoen Chinezen (Sino-Thai), die een belangrijk aandeel hebben in de handel-, bank- en transportsector. Deze Chinezen hebben echter over het algemeen de Thaise nationaliteit in bezit en zijn zonder veel problemen geïntegreerd in de Thaise cultuur. De eerste Chinese immigranten kwamen in de 14e eeuw naar Thailand.
In het zuiden wonen de Maleiers die zich door hun taal (het Maleis) en hun godsdienst (islam) als minderheidsgroep onderscheiden.

In de noordelijke provincies wonen enkele etnische minderheden. Velen van hen zijn bergbewoners die sinds de vorige eeuw Thailand vanuit het noorden zijn binnengetrokken voornamelijk vanuit Burma en Laos gebeurde.
Enkele groepen zijn:
-Lana
-Ahka
-Karen
-Lisu
-Mhong
-Kwomintang Chinezen (verdreven uit China na de communistische revolutie)

Deze bergbewoners maken in totaal nog geen één procent van de totale Thaise bevolking uit, maar ondanks dat zijn zij toch belangrijk voor Thailand. Deze stammen zijn tegenwoordig namelijk een van de grootste toeristische attracties van het land. Onder veel van deze bergstammen is echter een duidelijke verarming te constateren. De meeste informatie die de overheid over deze bergbewoners verspreid is vaak beknopt niet helemaal correct. De informatie die wordt gegeven zorgt er echter voor dat de toerist nieuwsgierig wordt en naar de bergen wil trekken om daar vakantie te vieren.

In Zuid-Thailand leven nog enkele kleine bevolkingsgroepen, zoals de Ngo's en de Chao Lae of Chanam. Laatstgenoemden staan ook wel bekend als zeezigeuners. Ze leven van visvangst en van de verkoop van kostbare schelpen. De zeezigeuners van Phuket vestigden zich ongeveer 200 jaar geleden in het gebied. Ze kwamen van de Mergui-archipel ten westen van het Birmese vasteland.

Onder de zeezigeuners zijn drie etnische groepen: de Moklen, de Moken en de Urak Lawoi. Zij wonen in het Andamanse Zeegebied op Ko Surin, Ko Phra Tong in Phangnga. Verder wonen zij ook op de eilanden Phi Phi, Lanta, Talibong, Tarutao en Langkawi. Ze hebben een eigen taal en een animistisch geloof. De Thaise regering beschouwt ze niet als burgers en ze hebben daarom geen politieke rechten. Hierdoor is hun veiligheid ook niet gegarandeerd.

Ten slotte telt Thailand enkele honderdduizenden vluchtelingen uit Cambodja, Vietnam en Laos. Deze mensen zijn uit hun land gevlucht, als gevolg van oorlogen en onderdrukkende bewindvoerders.

Urbanisatie
Zoals al eerder gezegd is, wonen er ruim 64 miljoen mensen in Thailand. Van dit aantal leeft ongeveer 21 procent in steden. De gemiddelde bevolkingsdichtheid is ongeveer 120 inwoners per km2, de bevolking is echter zeer ongelijkmatig over het land verdeeld. Zo heeft het noorden van Thailand de laagste bevolkingsdichtheid en zijn het midden en het zuiden van Thailand dicht tot zeer dichtbevolkt. De vijf grootste steden zijn:

-Bangkok met bijna 6 miljoen Inwoners
-Nonthaburi met 259.000 Inwoners
-Nakon Ratchasima met 190.700 Inwoners
-Chiang Mai met 170.300 Inwoners
-Hat Yai met 138.000 Inwoners