Indonesie blijft groeien!

Indonesie blijft groeien!

Ondanks de sombere vooruitzichten voor dit jaar, verwacht de OESO dat het Indonesische BBP volgend jaar met 2,6 % á 5,2% zal groeien. Ondertussen voorspelt de OESO dat de wereldwijde economische activiteit in 2020 met 6 procent zal dalen of zelfs met 7,6 % zal dalen als een tweede golf van infecties toeslaat, wat de diepste recessie sinds de jaren dertig zou zijn.

Kredietbeoordelaar Fitch ratings behoudt haar rating voor Indonesië op “BBB, met stabiele vooruitzichten”. Fitch noemde de gunstige groeivooruitzichten op middellange termijn en de lage overheidsschuld in verhouding tot de behoefte aan externe financiering als redenen om de rating te behouden. De lage staatsinkomsten blijven wel een probleem. Zij verwachten dat de economie dit jaar met 2% zal krimpen ingevolge de COVID-pandemie. Voor 2021 voorspelt Fitch een groei met 6,6% en voor 2022 een groei met 5,5%, ondersteund door de hernieuwde ontwikkeling van openbare infrastructuur.

Bouwsector
Volgens GBG Indonesië zorgt een verbeterde infrastructuur en snelle verstedelijking voor een middenklasse-groei. Hierdoor komt er een toename van de koopkracht van de bevolking. Dit zal leiden tot een grotere vraag naar huisvesting van gemiddelde tot hoge kwaliteit. Het aantal mensen per huishouden, momenteel 3,9, zal de komende jaren dalen, terwijl de bevolking zal blijven groeien. Dit zal de vraag naar woningen nog meer stimuleren.

Met 7,72 miljoen werkende mensen en een bijdrage van 9,96% aan het bbp, is de bouwsector in Indonesië enorm. Indonesië is op de radar van de wereldwijde bouwindustrie omdat het een betere infrastructuur nodig heeft. Bovendien zorgt een stijgend persoonlijk inkomen voor vraag naar woningen en commercieel vastgoed. Indonesië is een van de belangrijkste bouwmarkten ter wereld vanwege de stijgende investeringen en overheidsuitgaven.

Volgens overheidsgegevens heeft Indonesië een achterstand van ongeveer 13,5 miljoen huizen en heeft als doel dit tekort te verminderen tot 6,8 miljoen eenheden in 2019. Ongeveer 20% van de 64,1 miljoen woningen is in slechte staat en ongeveer 22% van de stedelijke bevolking van Indonesië, ongeveer 29 miljoen mensen, woont in sloppenwijken. Met programma’s van de Indonesische overheid zoals "1 million houses" dat in 2015 van start ging, waarmee Indonesië zijn bevolking een dak probeert te geven, zijn de kansen in de huisvestingssector voor de Vlaamse bedrijven enorm.

Bron: Flanders Investment and Trade.
Jaar 2020.

Indonesië is de 10e grootste economie ter wereld. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van de Wereldbank. Het land draagt 2,3 procent bij aan de wereldproductie. Dat schrijft The Jakarta Globe.

10 GROOTSTE ECONOMIEËN TER WERELD:
1. Verenigde Staten
2. China
3. India
4. Japan
5. Duitsland
6. Rusland
7. Brazilië
8. Frankrijk
9. Engeland
10.Indonesië

Bron:
05-05-2014 | RAPPORT WERELDBANK.

HET ECONOMISCH MASTERPLAN VOOR INDONESIË TOT 2025
16 oktober 2013 · door In de Archipel · in Economie, Infrastructuur. ·
Dit is het eerste artikel in een reeks over de MP3EI: het economisch masterplan voor Indonesië in de jaren 2011 tot 2025.
Dit is een overzicht van alle artikelen over MP3EI: het economisch masterplan voor Indonesië in de jaren 2011 tot 2025.

De MP3EI is het masterplan van de Indonesische overheid voor ‘het versnellen en uitbreiden van de economische ontwikkeling van Indonesië’. Het plan voorziet er in om het land een van de tien grootste economieën ter wereld te maken in het jaar 2025, en daarvoor is 7 tot 9 procent economische groei per jaar nodig.

Het masterplan bestaat uit drie onderdelen. De interne en externe verbindingen van Indonesië moeten versterkt worden, en er is dus vooral nieuwe infrastructuur nodig. Ten tweede moet de kennis en vaardigheid van de Indonesiërs vergroot worden door programma’s op het gebied van wetenschap, onderwijs en technologie. Ten derde is er het programma van de economische corridors.

Economische corridors
Het programma van de economische corridors is het meest aansprekende deel van de MP3EI. Dit programma is gebaseerd op de potentie en competitieve voordelen van de verschillende regio’s. De zes economische corridors die gekozen zijn hebben zo elk een eigen strategische rol voor de toekomst van het land.

MP3EI corridors

Verbinding van centra

Op bovenstaand kaartje wordt een overzicht gegeven van de zes economische corridors van Indonesië. Elk van de corridors bestaat uit een infrastructuurnetwerk waarmee de belangrijkste steden (economische centra) verbonden worden. In totaal 36 steden worden aangewezen als economisch centrum, waarvan Jakarta en Surabaya als megacentrum. De zes corridors, die elk hun eigen voordelen en aandachtspunten hebben, zijn elk behandeld in een apart artikel.

Terug naar de homepage